مراکز تجاری

پروژه های تجاری و مراکز خرید 

 • برج میلاد
 • مرکز تجاری این مال
 • مرکز تجاری مگا مال
 • مرکز تجاری سانا
 • مرکز تجاری روشا
 • مرکز تجاری سارا
 • مرکز تجاری  اپال
 • میکا مال کیش
 • مجتمع تجاری اداری مگا پارس
 • مرکز تجاری گالریا
 • بسیاری از هتل ها

و بسیاری مراکز دیگر

 شما می توانید جهت دریافت لیست کامل پروژه های انجام شده در این زمینه با دفتر مرکزی تماس بگیرید