سکوهای نفتی

پروژه های سکوهای نفتی جنوب ایران

  • شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)-پارس جنوبی
  • پروژه سلمان
  • مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران-فاز 20و21
  • پیمانکاری عمومی ایران-IGC
  • صنایع دریایی شهید درویشی

و بسیاری مراکز دیگر

 شما می توانید جهت دریافت لیست کامل پروژه های انجام شده در این زمینه با دفتر مرکزی تماس بگیرید