پتروشیمی و پالایشگاهی

پروژه های پتروشیمی و پالایشگاهی سرتاسر ایران

  • پتروشیمی دماوند
  • پتروشیمی بندر امام
  • پتروشیمی آریاساسول
  • پتروشیمی کاویان
  • پتروشیمی بوشهر
  • پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس
  • پالایشگاه صادرات نفت خارگپالایشگاه اراک
  • پالایشگاه ستاره نفت خلیج فارس
  • میدان نفتی آزادگان شمالی
  • خطوط لوله یادآوران

و بسیاری مراکز دیگر...

 شما می توانید جهت دریافت لیست کامل پروژه های انجام شده در این زمینه با دفتر مرکزی تماس بگیرید