دیتا سنتر و پروژه های IT

پروژه های مربوط به صنعت IT و دیتا سنتر ها در مراکز مختلف:

 • دیتا سنتر ساختمان ریاست جمهووری
 • دیتا سنتر ساختمان سازمان بورس
 • دیتا سنتر ساختامن سازمان نقشه برداری کشور
 • دیتا سنتر های مخابراتی
 • دیتا سنتر مراکز مختلف ایرانسل
 • دیتا سنتر مراکز مختلف مبین نت
 • دیتا سنتر مراکز مختلف رایتل
 • دیتا سنتر شرکت خدمات انفورماتیک
 • دیتا سنتر پارس آنلاین
 • دیتا سنتر شرکت ایز ایران
 • دیتا سنتر سازمان بنادر و کشیتیرانی
 • و بسیاری مراکز و ساختمان های دیگر

شما می توانید جهت دریافت لیست کامل پروژه های انجام شده در زمینه IT و مراکز دیتا سنتر با دفتر مرکزی تملس بگیرید