مراکز فرهنگی ورزشی

پروژه های فرهنگی ورزشی سراسر ایران 

 • دانشگاه خاتم
 • دانشگاه مذاهب اسلامی
 • تئاتر شهر
 • تماشاخانه ایرانشهر
 • پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران
 • حرم امام حسین (ع(
 • حوزه علمیه مشهد
 • ساختمان روزنامه اطلاعات
 • تربیت بدنی اصفهان
 • ورزشگاه شهید چمران
 • پارک علم و فن آوری پردیس

و بسیاری مراکز دیگر

 شما می توانید جهت دریافت لیست کامل پروژه های انجام شده در این زمینه با دفتر مرکزی تماس بگیرید