مراکز اداری و دفاتر

پروژه های اداری ، دفاتر و ساختمان های اداری بسیاری از شرکت ها و سازمان ها 

  • ساختمان مرکزی بانک گردشگری
  • ساختمان ریاست جمهوری
  • دفتر اداری و خدمات پس از فروش شرکت گلدیران
  • دفتر شرکت کوبل دارو
  • بخش اداری مرکز سانا
  • بخش اداری مرکز روشا
  • بخش اداری مرکز سارا
  • بخش اداری مرکز اپال

و بسیاری شرکت های دیگر

 شما می توانید جهت دریافت لیست کامل پروژه های انجام شده در این زمینه با دفتر مرکزی تماس بگیرید