بیمارستان و clean room

پروژه های بیمارستانی

  • بیمارستان عرفان
  • بیمارستان دنا شیراز
  • بیمارستان شرکت نفت
  • بیمارستان شهدای تبریز
  • بیمارستان رضوی مشهد
  • بیمارستان سینا
  • بیمارستان خاتم الانبیاء

و بسیاری مراکز دیگر

 شما می توانید جهت دریافت لیست کامل پروژه های انجام شده در این زمینه با دفتر مرکزی تماس بگیرید