بانک ها

پروژه های دیتا سنتر بانک ها و شعب مختلف در سراسر کشور 

 • بانک مرکزی
 • بانک انصار
 • بانک ملت
 • بانک مای ایران
 • بانک تجارت
 • بانک رسالت
 • بانک قوامین
 • موسسه مالی و اعتباری مهر
 • بانک تات
 • بانک سرمایه
 • بانک گردشگری

و بسیاری مراکز و شعبات دیگر

 شما می توانید جهت دریافت لیست کامل پروژه های انجام شده در این زمینه با دفتر مرکزی تماس بگیرید