کف کاذب چوبی

پانل کف کاذب چوبی از هسته ای به جنس chipboard و یا MDF می باشد که در ابعاد مختلف قابل تولید است. این نوع کف کاذب مناسب جهت استفاده در فضاهای مختلف ایت ولی برای نواحی مرطوب مناسب نیست
لیست کاتالوگ ها