کف کاذب فولادی

یکی از انواع کف کاذب ، نوع فولادی آن است که تولید شده از ورق فولاد است و به دو صورت توپر و تو خالی تولید می شود

نوع توپر آن از موادی سیمان مانند با فرمولی خاص پر می شود که قدرت تحمل پانل را تقویت می کند

لیست کاتالوگ ها