کف کاذب کلسیم سولفات

این نوع کف کاذب از انواع کف کاذب می باشد که اخیرا در پروژه های اداری تجاری و حتی صنعتی مورد استفاده بسیار قرار گرفته است 
لیست کاتالوگ ها