کف کاذب کلسیم سولفات

دانش تولید این نوع پانل در حال حاضر در ایران وجود ندارد و از این رو شرکت فتح ایران بعنوان تنها نماینده کف کاذب کلسیم سولفات کناف آلکان در ایران می باشد 
لیست کاتالوگ ها