کف کاذب آلومینیومی

این نوع کف کاذب آلومینیومی به روش دایکست (ریخته گری تحت فشار) تولید می شود و مناسب استفاده در نواحی مرطوب است. همانند دیگر انواع کف کاذب با توجه به نوع تولید بارگذاری های مختلفی دارد و از انواع روکش می توان بر روی آن استفاده کرد.