راهنمای نصب و اجرا

 

 

نصب و اجرای محصولاتی همچون کف کاذب و سقف کاذب بسیار تخصصی است که می بایست حتما توسط اکیپ مخصوص و مورد نظر انجام شود. 

جهت نصب این محصولات می بایست فضای کار جهت اعزام اکیپ مربوطه کاملا و از هر نظر آماده باشد و از قبل هماهنگی های لازم با تولید کننده جهت آماده بودن

متریال صورت گرفته باشد . برای این منظور می بایست حتما با دفتر مرکزی تماس گرفته شود و درخواست بصورت کتبی ارسال شود. همچنین در صورت وجود موانع و یامشکلاتی قبل از نصب و در صورت نیاز به راهنمایی ، می توانید با واحد فنی تماس گرفته و موراد را بررسی کنید .