نصب و اجرای سقف کاذب

نصب و اجرای سقف کاذب
نصب و اجرای سقف کاذب هم همانند تمام انواع مصالح ساختمانی که نیاز به نصب دارند ، می بایست توسط نصاب مخصوص به آن انجام شود . نصب سقف کاذب ممکن است در ابتدا بسیار ساده بنظر بیاید ولی واقعیت این است که در صورت نصب نا درست هم می اتواند برای نفرات ساکن در آن ساختمان خطر آفرین باشد و هم اینکه زیبایی و شکلی که باید به فضا بدهد ممکن است از بین رفته و بر اثر نصب نا درست ظاهری غیر قابل قبول داشته باشد. بنابراین برای نصب این محصول هم می بایست از اکیپ نصب متخصص به آن استفاده شود