کف کاذب سنگ

کف کاذب سنگ:
این نوع کف  در مراکز پر تردد، اداری، تجاری و غیره استفاده می شود و از استحکام بالا و زیبایی خاصی برخوردار است. این نوع محصول در انواع مختلف تولید می شود:
* کف کاذب سنگ مدل SW
* کف کاذب سنگ مدل SN
*کف کاذب سنگ مدل SC